แจ้งปัญหาจากการใช้งานระบบ

#เรื่องรายละเอียดสถานะ 
1ไม่สามารถกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติราชการในระบบได้ (ไม่ขึ้นช่องให้คลิกกรอกคะแนนประเมินเฉพาะบุคคล)ผมได้ทำการเข้าสู่ระบบเรียนร้อยแล้ว
    เนื่องจากผมพึ่งกลับมาจากการลาศึกษาต่อเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ยังไม่เคยกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เมื่อเข้าสู่ระบบผมไม่สามารถกรอกคะแนนประเมินเฉพาะบุคคล (ตามเอกสารที่แนบ)
ยังไม่แก้ไข แสดง
2กรอกข้อมูลไม่ได้เข้ากรอกข้อมูลจากwebsite : rmuti workload evaluation ไม่ได้ยังไม่แก้ไข แสดง
3เข้าไม่ได้เข้าเว็บไม่ได้ครับยังไม่แก้ไข แสดง
4ข้อมูลที่กรอกแล้ว ไม่พบในระบบข้อมูลที่กรอกเรียบร้อยแล้วสูญหายทั้ง 3 ส่วน
1. คะแนนภาระงาน 60 % สูญหายบางส่วน เช่น ชั่วโมงสอน สัมมนา ปัญหาพิเศษ เป็นต้น
2.คุณภาพงาน 20 % สูญหายทั้งหมด
3.สมรรถนะ 20 % สูญหายทั้งหมด
รบกวนตรวจสอบและแก้ไขตามที่ได้กรอกในระบบตามเดิมค่ะ
อยุ่ระหว่างดำเนินการ แสดง
5กรอกภาระงานแต่คะแนนไม่เพิ่มให้คะแนนภาระงานส่วน 60% ข้อ 25 เจ้าหน้าที่กรอกภาระงานให้แต่ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์เท่ากับ 0 อ.สุัญญา คำหล้า อยุ่ระหว่างดำเนินการ แสดง
6พิจารณาสถานะ / สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ ไม่ถูกต้องในหัวข้อ 21.9 : ผลงานค้นคว้า บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ (Reviewed Articles)
งานชิ้นที่ 1 ของหัวข้อย่อย 21.9.1 
อ.พิฆเนศ เป็น First Author แต่ไม่ได้เป็น Corresponding Author ได้คะแนนแค่ 50% 
อันที่ถูกต้องต้องเป็น 100% นะครับ
 
อ้างอิงจาก…
แก้ไขแล้ว แสดง
7แก้ไข ภาระงานสอนและภาระอื่นๆ ไม่ได้ครับไม่มีที่สำหรับคลิกแก้ไข ครับแก้ไข หรือ เพิ่ม ภาระงานสอนและภาระอื่นๆ ไม่ได้ครับไม่มีที่สำหรับคลิกแก้ไข ครับ อ.ขอบคุณแก้ไขแล้ว แสดง
8ภาระงาน 60 % ด้านทรัพย์สินทางปัญญาข้อ 21 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน้าระบบเข้าไม่ได้ ค่ะ แก้ไขแล้ว แสดง
9กดปุ่มย้อนกลับไปจัดการเอกสารแต่ออกจากระบบไปหน้าแรกกดปุ่มย้อนกลับไปจัดการเอกสารแต่ออกจากระบบไปหน้าแรก รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะคะยังไม่แก้ไข แสดง
10แก้ไขภาระงานไม่ได้ค่ะข้าไปกรอกภาระงานไม่ไ่ด้ค่ะ อ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง นครราชสีมาแก้ไขแล้ว แสดง
Search