#ชื่อเรื่องTitleภาคการศึกษาประเภทโครงงานหน่วยงาน 
1สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดและเพิ่มความเข้มข้นด้วยชั้นคู่ไฮดรอกไซด์สำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดแมลงกลุ่มเบนโซอิลยูเรียด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงOptimum condition of extraction and preconcentration based on layered double hydroxides for analysis of benzoylurea insecticides by high performance liquid chromatographyระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาเคมี แสดง
2Optimized Condition for Expression of Outer Membrane Protein N (OmpN) on Cell Wall of Gram-Negative BacteriaOptimized Condition for Expression of Outer Membrane Protein N (OmpN) on Cell Wall of Gram-Negative Bacteriaระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาเคมี แสดง
3Cloning, Expression of Outer membrane protein N (OmpN) on Cell Wall of Gram-Negative BacteriaCloning, Expression of Outer membrane protein N (OmpN) on Cell Wall of Gram-Negative Bacteriaระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาเคมี แสดง
4เครื่องคัดแยกสีฝาขวดอัตโนมัติAutomatic selection colors bottle caps machineระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แสดง
5เครื่องยิงลูกเทนนิสTennis shooting machineระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แสดง
6การหาฟังก์ชันถ่ายโอนของชุดวัดอุณหภูมิด้วยกราฟฟิกส์ ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟสของ แมทแลปและอาร์ดุยโน่Determining Transfer Functions for the Temperature set with Arduino and Matlab Graphical User Interfaceระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แสดง
7วงจรเคออสสำหรับส่งข้อมูลสัญญาณเสียงแบบเข้าจังหวะจากระบบลอเรนส์Synchronization of Chaotic Circuit from the Lorenz System for Voice Secure Communicationระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แสดง
8หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติที่ใช้เส้นทางการค้นหาแบบเคออสAn obstacle avoidance robot using chaotic routeระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แสดง
9ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายของโครงข่ายการจ่ายน้ำสำหรับการทำการเกษตรบริเวณกว้างThe Automatic Control of Water Supply Wireless Network for The Large Agriculture Areaระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แสดง
10เครื่องอ่านสีสำหรับผู้พิการทางสายตาA color reader gadget for the blindระดับ ป.ตรี ปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5