#ชื่อเรื่องหมายเลขคำสั่งสถานที่จัดหน่วยงานไฟล์ 
1โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์)สร 0017.2/7303มทร.อีสาน วข.สุรินทร์สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ แสดง
2การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก109/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
3ทดสอบหมอนคอนกรีตสำหรับระบบรถไฟทางคู่ ร่วมกับบริษัท กรุงธน-ไทย โปรดักส์ จำกัด075/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
4พัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตร การออกแบบแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ105/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
5พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า087/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
6วิเคราะห์และทดสอบ108/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
7ให้คำปรึกษาจัดเตรียมสถาที่ผลิตอาหาร บริษัท อีซี่ ไอซ์ จำกัด054/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
8ยื่นแบบคำขอ สบ.7 ระบบออนไลน์ สำหรับอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที ร้านแม่โสภา051/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
9บริการวิชาการการยื่นแบบคำขอแบบ สบ.7 ระบบออนไลน์ สำหรับอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ซอสส้ม114/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
10สอบเทียบชุดควบคุมอุณหภูมิ089/2563นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5